Program radioniceRadionica Konekcija

Konekcija je metoda koja vam omogućava da stupite u kontakt sa sobom i sa svim onim delovima sebe kojima - donosite odluke, stvarate izbore, gradite odnose tj. kreirate sopstveni život.  Kroz radionicu upoznaćete i doživeti – delove sebe - za koje mislite da ne postoje: svoje potencijale i kreativne kapacitete.

Metoda je jedinstvena, kreativna, inovativna i efikasna. Mnogi polaznici je porede sa neobičnim unutrašnjim putovanjem, nekakvom avanturom.  Ono što se postiže najbrže  u Radionicama "Konekcija" je uspostavljanje direktnog i svesnog odnosa sa sobom i sopstvenim emocijama, prirodom autentične kreativnosti, zapostavljenim potrebama i snagama.

Rradionica "Konekcija"  je podeljena na aktuelene Teme, tako da vi sami možete birati – one oblasti koje vas najviše i interesuju.
Cilj Radionice Konekcija je razvoj svesti i osvešćivanje svega onoga što leži u korenu vaših želja i stremljenja, u sagledavanju svojih kapaciteta, snage, vrline, sa jedne, i mana i slabosti, sa druge strane. Time dolazimo do svesti o izboru da delamo konstruktivno nasuprot uslovljenom. Tokom procesa ličnog razvoja  uočavamo konkretne situacije u kojima su se identiteti i emocionalne platforme izražavali, a nakon toga, na ovom  uzbudljivom putovanju  kroz unutrašnje horizonte, zajedno dolazimo do cilja – isceljivanja i povezivanja (konekcije) sa zdravim, radosnim i uspešnim delovima sebe – na više nivoa. Konekcija vam omogućava da uočite, rekreirate  i postignete psihičko stanje iz koga možete svesno da gradite sopstveni život, svoje okruženje i harmonične odnose sa drugim ljudima.

Usaglašavajući misli – kroz lične afirmacije, uporedo sa zdravim emocijama iz kojih one izviru, učesnicima ostaju i lične "formule" koje mogu da koriste po sopstvenom izboru.

Spontano i prirodno, učesnici - poput svedoka, ne identifikujući se  – dolaze u kontakt sa svojom negativnom, zatvorenom, zapostavljenom i inferirornom stranom bića, koga kroz ovu unutrašnju konekciju isceljuju i transformišu u dodatni izvor sopstvene snage! Drugim rečima pravo isceljenje jeste transformacija - pretvaranje slabosti u snagu.
Radionica Konekcija Vam omogućava i uči vas kako da:

*      uspostavite iskren i zdrav odnos prema sebi

*      transformišete negativne u pozitivne emocije i snagu

*      jasno sagledavate život i svoju autentičnu ulogu i zadatak u njemu

*      donosite prave odluke u saglasnosti sa sobom bez ambivalencije, krivice, i stresa (u vezi posla, partnera, škole, novca, tj svih važnih izbora)

*      rešavate probleme zavisnosti, loših navika, i opsesivnih radnji

*      formirate i koristite lične afirmacije kao formule uspešnog življenja


Kome su radionice namenjene?

Svima. Nema ograničenja u godinama, polu, nivou obrazovanja. Namenjene su svima onima koji žele da razviju svoje kapacitete, promene odredjene stavove, odnose i situacije u životu, izadju iz trenutnih životnih kriza, bolesti, blokada i zarone dublje ka spoznaji.
Psihoenergetski razvojni rad je i terapijski i obratno. 
Nema terapija bez razvojnog procesa.

Šta je suština metode "Konekcija"?

Nastala je na osnovama više terapeutskih  i koučing sistema, poput "Transformacija karmičkih obrazaca" Tomislava Budaka, M.Ž.Slavinskog "Peat", Filis Kristal "Raskidanje povezanosti, Uli Spring "Simbolična terapija", i Ambike Vojters "Stvarnost kao ogledalo emocija"  i predstavlja jedan  celovit terapijski i razvojni sistem.
Rešavanje blokada – tzv. vrtenja u krug, traumatskih iskustava, stanja odsutnosti i depresije, zavisnosti,  naizgled bezrazložnog "ispada iz koloseka", i sličnih psiho-energetskih stanja i situacija - rešava se na nivou emocija  jer one, a ne misli – racionalni um, mogu da nas odvedu do trajnih rešenja i isceljenja. Radom na emocijama, koje su mahom podsvesni sadržaji, mi menjamo – verovali ili ne – i spoljne situacije oko nas. Često se desi ovo uočavanje putem "slučajnosti" odnosno principa sinhroniciteta.
Metoda je zanimljiva i prirodna, a situacije i emocije obradjene na radionici "Konekcija" su prosto "obavezujuće" jer imaju trajne terapijske i duhovne efekte, koje svako od učesnika može da primeni u svakodnevnom životu.
Radionica ima nekoliko i podeljene su prema Temama – koje polaznici mogu da biraju.
Održavaju se vikendom, jedan ili dva dana u zavisnosti od kompleksnosti rada. Svaka od Radionica podeljena je na podceline – koje ćemo navesti radi njihovog  lakšeg razumevanja.

Radionica Konekcija I – tema:  Harmonizacija porodičnih odnosa

Porodica iz koje smo potekli je postavila jedan okvir našeg srećnog života, ali i najvažnijih blokada, predrasuda, modela i negativnih obrazaca. Da bismo zaronili dublje u sebe  – neophodno je da se "suočimo" sa svojom najbližom okolinom, da razumemo sopstvenu ulogu u porodičnoj dinamici, razloge zbog čega su naši roditelji, partneri, deca baš "ti i takvi" i kakve odnose sa njima i zašto stvaramo.
Nije slušajno što alhemijski bog Tot u rukama drži Mesec (Majku) i Sunce (Oca), a ispod sebe Zemlju (Snagu). Kontaktom i Rekreiranjem naših porodičnih odnosa u nama – mi utičemo i na njih u cilju harmonizacije, i odnosa saradnje. Roditeljske figure kao parovi, kako su prikazane u grčkoj mitologiji, zatim Gee i Urana,  Hrona i Rea. – preslikavaju se sve suptilnije na različim nivoima naše egzistencije.
Rad na porodičnoj mapi, roditeljskim figurama, deci, i partneru smatramo vrhunskim iskustvom tj procesom  emocionalnih transformacija.
Ova Tema radionice Konekcija obuhvata sledeće tehnike: Kontakt sa Sobom, Skidanje informacija iz Polja putem empatije, Rad na roditeljskim figurama, Upoznavanje sa Kosmičkim roditeljima, Rekreiranje odnosa sa partnerom, Rad sa Animom i Animusom, Odnos i komunikacija sa decom, na jedan drugačiji način.
Radionica traje dva cela dana i uslov je učestvovanja na IV i V radionici.

Radionica Konekcija II – tema:  Ostvarite svoj Cilj

Na ovom nivou Radionice, bavimo se trenutnim i životnim ciljevima, njihovim korenima, iz kojih su potekli i oblikovali svesno stremljenje. Postavljanje cilja, jasna formulacija, kao i poredjanost po prioritetu – predstavljaju jedan veliki korak ka stvaranju Jasne Namere – koja je uslov za ostvarenje svakog cilja.

U tehnici "Hod do cilja" dolazimo do podsvesnih blokada koje nas onemogućavaju, uprkos našoj jakoj želji da cilj i ostvarimo. Hodajući do Cilja, blokade i prepreke koje se nalaze izmedju postavljenog cilja i nas u sadašnjem momentu i ometaju našu nameru i ostvarenje, stvarajući nerazumevanje, tenziju i efekat tapkanja u mestu, uočavamo, doživljavamo i razrešavamo. Radom na svakoj blokadi posebno, otvara se polje naše zamrznute unutrašnje snage, koje je nastalo usled traumatskih ili blokirajućih situacija iz prošlosti, čak i iz prošlih života, iz kojih potiču resursi koji nam omogućava realizaciju određenih ciljeva.
Radionica teme Ostvarite svoj Cilj koristi sledeće tehnike: Postavljanje ciljeva u skladu sa svesnim delom sebe, Hod do cilja i uvidjanje blokada, Rad na svakoj blokadi, Tehnike regresije i dubokog sagledavanja poruka višeg Ja u vezi sa ciljem.
Radionica traje jedan ili dva dana u zavisnosti od dinamike grupe.

Radionica Konekcija III – tema: Promena ličnih obrazaca (identiteta)

Lični obrasci su svojevrsni energetski čvorovi nerazjašnjenih emocija i misli (odluka, ideja, predrasuda i td.), u koje smo uhvaćeni bez svesti o njihovom postojanju i koji se aktiviraju svaki put kada se nadjemo u sličnoj situaciji: kada ne možemo da izrazimo svoju individualnost; kada imamo osećaj latentnog nedostajanja; kada osećamo krivicu; kada se u nekom kontekstu osećamo kao gubitnik ili imamo neki unutrašnji konflikt. Sve ove situacije se manifestuju na nekoliko nivoa, kako telesno, emocionalno i racionalno, tako i kroz tzv. identitete ili obrasce ponavljanja.

Oslobadjanjem od sopstvenih ponavljajućih obrazaca, njihovim svesnim razumevanjem i nadilaženjem tih energetskih čvorova – činimo jedan ogroman korak ka sopstvenom autentičnom biću i iskonskim težnjama. Poniremo dublje ka svojoj prirodi,  talentima i potencijalima koje smo zatrpali tudjim očekivanjima i suptilnim prinudama.
Tehnike koje se koriste na ovom nivou su: Markiranje identiteta – uočavanje simptoma i uzroka; Rastvaranje identifikacija; Otkrivanje karmičkih lekcija; Rekreiranje i upotpunjavanje zamrznutih mehanizama.
Radionica traje jedan dan.

Radionica Konekcija IV – tema: Oslobadjanje od negativnog polja predaka (mijazmi). Napredni nivo

Mi egzistiramo na nekoliko nivoa realnosti. Svaka od dimenzija nosi svoju formu sa pratećim karakteristikama. Lični obrasci uslovljeni su kolektivnim poljima, odnosno, svako polje u sebi sadrži elemente sledećeg energetskog polja. Princip rada sa naslednim poljima predaka polako otvara vrata ka tzv. porodičnom nesvesnom i njegovim energetskim nivoom DNK. Ti energetski zapisi postoje u našem polju kao nužnosti koje nas svakodnevno nesvesno uslovljavaju. Prema autoru ovog sistema – ovaj nivo iskustava predstavlja prva prava duhovna iskustva. S obzirom da svako ljudsko biće ima slobodnu volju koja je nepovredivo pravo – upoznavanjem sa energetskim nasledjem predaka – mi imamo izbor njihovog menjanja.

Poniranjem u te suptilne nivoe egzistencije upoznajemo se sa metafizičkim uzrocima bolesti i naslednih osobina, koje biologija smatra predispozicijama, ali suprotno od njenog okvira interpretacije – oni mogu svesnim izborom da se menjaju i rekreiraju.

Tehnike koje se koriste: Energetska homeopatija, Rad sa mijazmima kao energetskim strukturama; Rekreacija i svestan izbor; Odvezivanje  i uspostavljanje novih ugovora sa širim zajednicama u kojima živimo.

Radionica traje dva puna dana. Uslov za učestvovanje na ovoj radionici je minimum učestvovanja na prvoj radionici.

Radionica Konekcija V – tema: Upoznajte svoje autentično biće

Autentično biće se otkriva duboko u podsvesti, na onom delu koji je Jung opisao kao "kolektivno nesvesno", koje je zatrpano našim ličnim, porodičnim, društvenim nesvesnim sadržajima. Iako je poslednja u nizu od tema radionica – ona u stvari predstavlja nov početak života za učesnike.

Radionica traje jedan dan.

Uslov za učestvovanje na ovom nivou je prolazak kroz minimum dve predhodne radionice.

Radionicu vodi: Manja Grubac Stefanović i Alena Vuckovic

Vreme: obavestite se o terminima putem tel. 063 7567 453

Gde: Kneginje Zorke 23, Beograd
Odrzavaju se u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Pozarevcu.Razvojni sistem radionice Konekcija

Tehnike koje se primenjuju tokom radionice Konekcija adaptirane su  sa namerom  da polaznici budu „sami svoji učitelji“ u cilju otkrivanja „sopstvenog centra moći“, te poklanjanja poverenja u sebe, svoje mentalne procese, i namere. Put ka spoznaji sebe traži odredjeno vreme, jasno utvrdjene procese i tehnolgiju koje polaznici uce tokom ucestvovanja u radionici,  nakon koga su osposobljeni  za samostalan rad na sebi. Rad je osmišljen praktično – sa minimumom teorije i maksimalnom primenom tehnika i postizanju konkretnih rezultata.

Radionica Konekcija je organizovana u nekoliko faza.  Razgraničenje faza je iz praktičnih razloga. Prvo, da bi se svakoj fazi dao odredjeni  pod-cilj te ucesnici razumeli svaku fazu kao konkretan korak  ka generalnom cilju. Drugo, postavljanje cilja svakoj fazi predstavlja snažan motiv svakog polaznika da ga realizuje u odredjenom vremenskom periodu. Treće, ukoliko polaznik oseti da odredjenu fazu nije u potpunosti apsolvirao i realizovao postavljene ciljeve, može se zadržati na toj fazi koliko god mu je potrebno. Svako od nas je biće za sebe sa svojom dinamikom i ritmom kretanja, tako da u tom pogledu rigidnih pravila “ostvarenja ciljeva” nema. Takodje, ako ucesnik oseti da mu je odredjena faza predstavlja veću prepreku može se odlučiti i za ad-hoc individualni rad, nakon koga može da se priključi grupi.

Povezanost faza Konekcije je snažno logički struktuirana, te se nadovezuje jedna na drugu. Generalno, prve dve faze po svojoj tematici i ciljevima  podsećaju na psihoterapijske, jer se bave psihičkim sadržajima: emocijama i mislima. Treća faza kroz  tehnike i ciljeve odnosi se na rad i razumevanje energetskog nivoa ljudske egzistencije. Naredne dve faze nazivamo naprednim, i obradjuju spiritualne tehnike kao sigurnog puta po duhovnoj dimenziji egzistencije.Zašto smo se odlučili na ovakav rad? U moru raznovrsnih kretaivnih radionica i seminara, koje se uglavnom organizuju kao vikend-seminari,  ljudi dobijaju razne informacije i znanja, i to je u redu. Medjutim, samo mali broj ljudi se nakon vikend seminara odlučuje i organizuje za primenjivanje sadržaja seminara. Nama je upravo bitan kvalitet primene i davanje podrške da tehnike nadju svoju konkretnu i kvalitetnu realizaciju. S druge strane, psihoterapijski pristupi, bilo individualni ili grupni, su suviše opširni po ciljevima i vremenski neograničeni, te zbog toga neefikasnima (što ne znači da nisu kvalitetno koncipirani, naprotiv). Takodje, orjentisane su psihološkom tematikom, a ograničene naučnim metodama i teorijskim konceptima. Drugim rečima, ne izlaze iz polja psihičke dimenzije, i ne tretiraju život i rad ucesnika holastički, kroz sve egzistencijalne nivoe: mentalno, energetsko i duhovno.

Vremenska dinamika
Svaka faza Radionice traje mesec ili dva. Sesije se održavaju jednom nedeljno, u dogovorenom terminu.  Sesija traje 120 minuta.
Rad u radionici je grupni. Ovakav oblik rada podržava ideju grupne terapije i razvoja.  Broj učesnika u grupi je mali, 6 učesnika,  jer se time postižu efikasni rezultati, a pažnja na svakog učesnika može kvalitetno da se usmeri.

Opšti principi radionice

*      Čovek kao celovito biće ima nekoliko nivoa egzistencije. Mi istovremeno živimo svoje živote na fizičkom, mentalnom, energetskom i duhovnm nivou. Ti nivoi su u neraskidivoj vezi i ponašaju se potpuno u skladu sa zakonima prirode. Ono što većina ljudi nije naučila ili prihvatila, da je njihova fizička-vidljiva realnost samo “rezultat’’ njihovog untrašnjeg-nevidljivog reda.

*      Tehnologija “korak po korak” vodi ka samo-ostvarenju i ispunjenju. Dok se ne ostvare kvalitetni rezultati na jednom nivou, učesnik neće kvalitetno razumeti sledeće nivoe. Zašto? Pa dok ne razreši, npr konflikte izmedju emocija i misli, gotovo je nemoguće stupiti npr u kontakt sa Višim Ja (ili kako ga drugi nazivaju centrom moći, mudrosti, centriranosti i sl).

*      Najznačajnije znanje je ono koje “izroni” iznutra kao sopstvena direktna spoznaja. Prema tome, načini učenja u radionici Konekcija, su takvi da “spoje” unutrašnje i spoljno iskustvo, ne eliminišući ni jedno od ta dva, i uz pomoć odgovarajućih tehnika ucesnik se ohrabruje da otkrije i stekne poverenje u  sebe (svoje autentično biće).

*      Emocije, za odrasle, predstavljaju izazove razumevanju: njihovog nastanka, prirode, i automatizacije njihovih ispoljavanja (ponašanje) i oblikovanja tzv prijemčivosti (prizivanje dogadjaja). Rad sa emocijama doprinosi “ osvajanju”  unutrašnjeg prostora i sigurnog puta ka duhovnoj ravni postojoanja. Razumevanje i suočavanje sa ponavljajućim emoconalnim obrascima čini siguran put ka onome što nazivamo “prvim stepenom slobode”.Na praktičnom nivou, oslobadjanjem od emocionalnih ponavljajućih obrazaca uspostavljamo kvalitetnije odnose (prema sebi, drugima i situacijama) u svom okruženju.

*      Duhovni put nije način bega od tzv “surove realnosti”. Prodiranje u mentalne, energetske i duhovne sfere “pomeraju” perspektive gledanja, koje doprinose konkretnim kreativnim realizacijama i ostvarenjima PRAKTIČNIH i MATERIJALNIH ciljeva.  Samo-upoznavanje doprinosi podsticaju i oslobadjanju od negativnih, blokirajućih i destruktivnih sila, i njihovom zamenom kreativno-duhovnih ostvarenja.

*      “Tajna uspeha” i ostvarenog života je u balansu svesnog i podsvesnog, materijalnog i duhovnog, leve i desne moždane hemisphere i slično, te njihovog spajanja u jednu tačku – ravnoteže (nulte tačke). Ravnoteža čini život bogatijim (i materijalno i duhovno), svrsishodnijim i moćnijim. Odnosi programiranja, kontrolisanja i dominacije samo su NEUSPEŠNI pokušaji ostvarenja ličnog zadovoljstva, samostalnosti i zrelosti.


Kao najznačajnije prednosti radionice Konekcije izdvojili bi: sistematičan i temeljan rad; zanimljive tehnike (bez dramatizacije i poništavanja lične posebnosti); tehnologija “step by step” (korak po korak).

Fazni ciljevi radionice

1. Kristalizacija misli, osećanja i ciljeva

2. Načini postavljanja ciljeva i njihova efikasna realizacija

3. Uspostavljanje kvalitetnih i redefinisanje toksičnih medjuljudskih odnosa: redefinisanje partnerskih odnosa i prevazilaženje kriza; odnosi u primarnoj porodici i ravnoteža njene dinamike; zdrav odnos sa decom…

4. Uspostavljanje vrednosnih merila: novac, uspeh i kreativnost

6. Otkrivanje i prevazilaženje ograničavajućeg uticaja ponavljajućih emocionalnih obrazaca – izlazak iz začaranog kruga

7. Prevazilaženje misaonih mehanizama i efekta “čaure”

8.  Razumevanje bolesti i  dinamika samoisceljenja

9. Energetsko balansiranje i fizičko zdravlje

10. Oslobadjanje od spoljnih negativnih uticaja

10. Uspostavljanje kontakta sa više elemenata JA i prevazilaženje ograničenja nižeg uma
Нема коментара:

Постави коментар